Makedonia Kedutaan Di Indonesia

North Macedonia Kedutaan

Alamat
in New Delhi
K-80A, Hauz Khas Enclave
New Delhi 110016
Telepon
(91-11) 4614 2603
Fax:
(91-11) 4614 2604
Perubahan laporan
×

Perubahan laporan

×